Литературная
Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.
Достоевский Ф.М.
    Ребята! На этой страничке вы найдете ссылки на сайты электронных библиотек и список литературы для внеклассного чтения по темам. Что может быть интереснее чтения книг! Пусть эти популярные электронные библиотеки помогут вам становиться лучше. Каждая прочитанная книга - ваш билет в лучшую жизнь. Увлекательных вам встреч с любимыми героями.


БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Беларускія пісьменнікі


Хто хоча шчасліва жыць,
той працу  павінен любіць
Для пазакласнага чытання
Эдзі Агняцвет. «Саўка за сталом».
Анатоль Астрэйка. «Размова аб прафесіях».
Ядвіга Бяганская. «Сланечнікі».
Васіль Вітка. «Хто што робіць».
Артур Вольскі. «Ад А да Я прафесія мая», «Сталяры».
Віктар Гардзей. «Мой тата — трактарыст».
Сяргей Грахоўскі. «Касманаўты».
Хведар Гурыновіч. «Маленькая даярка».
Сяргей Дзяргай. «Зерне».
Васіль Жуковіч. «Выбіраю прафесію».
Хведар Жычка. «Рэгуліроўшчык».
Казімір Камейша. «Ганчары».
Кастусь Кірэенка. «Вучуся ў таты».
Янка Купала. «Сыны».
Уладзімір Ліпскі. «Умею — не ўмею», «Пра хлопчыка “Ай”».
Мікола Маляўка. «Як дом будавалі».
Міхась Пазнякоў. «Побач з татам».
Павел Пруднікаў. «Будаўнік».
Даір Слаўковіч. «Калі растуць агуркі».
Яўген Хвалей. «Урок працы».
Мікола Чарняўскі. «Змайстравалі сані».

Станіслаў Шушкевіч. «Казка-быль пра рэпку».
Вясенні дзень год корміць
Для пазакласнага чытання
Алесь Бачыла. «Мама».
Антон Бялевіч. «Вясёлка над полем».
Зоська Верас. «Сонейка грэе».
Васіль Вітка. «Вялікдзень».
Артур Вольскі. «Упарты снег».
Янка Галубовіч. «Не пакінулі ў бядзе», «Салодкі кляновік», «Вясна».
Міхась Даніленка. «Голас вясны».
Васіль Жуковіч. «Гуканне вясны».
Клаўдзія Каліна. «Песня вясны».
Анатоль Клышка. «Сыход зімы».
Якуб Колас. «Першы гром», «Краска».
Янка Купала. «Вясна».
Мікола Маляўка. «Вішнёвае воблачка».
Іван Муравейка. «Страшны звер».
Паўлюк Прануза. «Ручаёк».
Юрась Свірка. «Свята».
Максім Танк. «Галінка і вярбінка», «Ірынка», «Садзіце лясы!».
Мікола Хведаровіч. «Ластаўкі», «Пралескі», «Красавік».
Кастусь Цвірка. «Коцікі».
Цётка. «Гутаркі аб птушках».
Уладзімір Ягоўдзік. «Вялікая сініца і яе сястрыца», «Два браты — вераб’і».


Добрае дзіця бацькоў думкі згадвае
Для пазакласнага чытання
Эдзі Агняцвет. «Будзь верным, добрым сынам!».
Лідзія Арабей. «Мама».
Беларускія народныя казкі «Стралец і рыбак», «Каток — залаты лабок»
Тамара Бунта. «Далонькі з пушынкамі».
Алена Васілевіч. «Мая гаспадарка», «Вернісаж».
Пятро Васючэнка. «Жаласлівая прынцэса».
Алесь Гарун. «Матчыны словы».
Міхась Даніленка. «Самыя дарагія падарункі».
Уладзімір Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука».
Мар’ян Дукса. «Татава машына».
Васіль Жуковіч. «Дзіўны горад».
Васіль Зуёнак. «Смачны сон».
Уладзімір Ліпскі. «Прыгоды Нуліка» («Хто такі Нулік», «Міколка-ратавальнік», «Першыя крокі»).
Янка Маўр. «Шчасце».
Народныя забаўлянкі і лічылкі.
Ларыса Рублеўская. «Прыгоды мышкі Пік-Пік» («Як тата стаў супермэнам», «Мышка Пік-Пік робіць сабе макіяж»).
Васіль Ткачоў. «Дарога».

Іван Шамякін. «Хітруння».


Як ты да людзей, так і людзі да цябе
     Для пазакласнага чытання
Э. Агняцвет. «Ледзянцы».
Г. Аўласенка. «Як мухаморы вайну пачыналі».
А. Бачыла. «Колькі кот набіў пасуды».
Беларуская народная казка «Людзей слухай, а свой розум май».
Я. Бяганская. «Аленчыны канькі».
Г. Васілеўская. «Усмешка».
А. Дудараў. «Пухнацік».
Е. Лось. «Казка пра Ласку».
У. Мазго. «Света з інтэрнэта».
П. Макаль. «Пакліч у госці сонца».
А. Масла. «Зорачка».
І. Муравейка. «Шкадлівы камень», «Яблыкі для сястрычкі».
А. Пальчэўскі. «Добрае слова».
Т. Сівец. «Вандроўка на Паўночны полюс».
Д. Слаўковіч. «Віншаванне», «Селядцы на градзе».
М. Янчанка. «Адведалі».

Зімовы дзянёк, што камароў насок
Для пазакласнага чытання
Г. Аўласенка. «Хто як зімуе».
А. Вольскі. «Калядкі».
В. Дайліда. «Добрая фея».
М. Даніленка. «Ключы бабулі Зімы», «Зімовая азбука».
В. Жуковіч. «Старажытны звычай», «Зіма», «Першы снег», «Калі прыходзіць Дзед Мароз?».
Я. Журба. «Дзед Мароз».
Р. Ігнаценка. «Ягады пад снегам».
К. Каліна. «Люты», «Зімовы дуб».
У. Карызна. «Гуканне Дзеда Мароза», «Навагодняя песенька».
Я. Колас. «Дзед-госць», «Зіма», «Першы снег».
К. Крапіва. «З Новым годам».
П. Макаль. «Бялее снег пушысты».
У. Мацвеенка. «Ёлка-вясёлка».
Масленічныя песні.
А. Русак. «Сінічка».
А. Ставер. «Зіма».
М. Хведаровіч. «Ля хат высокія сумёты».
М. Чарняўскі. «Ёлка», «Ліса-калядоўшчыца».
ДОБРЫ ЧАЛАВЕК І ЖЫВЁЛУ ШКАДУЕ
Для пазакласнага чытання
Э. Агняцвет. «Рэчка, рэчанька».
Л. Арабей. «Мікіткаў сон».
А. Асіпенка. «Прыгожая лісіца».
З. Бядуля. «Скарб».
А. Васілевіч. «Пажар», «Калінавая рукавічка».
Г. Васілеўская. «Як кот грыбы збіраў».
А. Вольскі. «Свой заяц у лесе».
В. Вольскі. «Лёс Дункана» («Хто такі Дункан?», «Сіротка», «Гульні на двары», «Сутычка з грозным веліканам»), «Чомга. У лясніцтве. На лясным возеры. Дзіўная птушка».
М. Даніленка. «Журка».
А. Дзеружынскі. «Азбука птушак».
У. Дубоўка. «Шануйце ўсё жывое».
М. Дукса. «Сябры».
К. Жук. «Зямныя лекары».
В. Жуковіч. «Слухай родную прыроду».
Я. Колас. «Савось-распуснік».
Легенды «Адкуль зязюля ўзялася», «Адкуль узяўся мядзведзь».
У. Ліпскі. «Дабрадзей для ўсіх дзяцей», «Юні-Юні клапоціцца пра здароўе», «Чырвоная кніга».
У. Мазго. «Лайдак і Шпак».
Г. Марчук. «Добрае сэрца», «Як Агапка мальвы ўратавала».
Т. Мушынская. «Мая рабіна».
Р. Няхай. «Белая бярозка».
М. Пазнякоў. «Бярозка».
А. Пальчэўскі. «Верабейчык», «Крыўда», «Экзамен».
Я. Пархута. «I заяц стаў зайцам...», «Лесавічок» (Казка пятая. «Шалястунчыкі». Казка сёмая. «Пацерка». Казка адзінаццатая. «Сараканожка». Казка трынаццатая. «Ластаўчыны дзеткі»).
Г. Пашкоў. «Добрым будзь!».
З. Прыгодзіч. «Выратаванне ластаўкі».
Г. Пшонік. «Каштанчык».
А. Пысін. «Пісьмо птушак».
П. Рунец. «Ліпка».
І. Хадановіч. «Хто жыве на дне ракі?».
В. Хомчанка. «Дзядоўнік».
В. Шырко. «Дзіўны кот».
М. Янчанка. «Яблычак».

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Удивительное рядом
Научно-художественная и научно-познавательная литература  о повадках животных и птиц, о мире природы, справочный материал из энциклопедии о животных.
Для внеклассного чтения
Сборники произведений о природе, животных:
В. Бианки. «Лесная газета», «Сказки и рассказы о животных».
Ю. Дмитриев. «Лесные загадки».
Б. Житков. «Что бывало» (рассказы о животных).
Н. Сладков. «Лесной календарь», «Лесные сказки».
Г. Снегирёв. «Про пингвинов», «Птицы наших лесов».
Г. Скребицкий. «Четыре художника», «В лесу и на речке».
С. Сахарнов. «Морские сказки».
И. Соколов-Микитов. «Год в лесу».
Е. Чарушин. «Большие и маленькие».
Э. Шим. «Рассказы и сказки о природе».

Детские энциклопедии.


Поэзия — гостья небесная — летит навстречу тебе
Для внеклассного чтения
Авторские сборники стихотворений:
С. Михалков. «Мы с приятелем», «Фома», «Дядя Степа — ветеран» и др.
А. Барто. «Мы с Тамарой», «По дороге в класс», «У нас под крылом» и др.
В. Орлов. «Узелки», «Ученый кот», «Здравствуй, Родина моя».
С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Рассказ о неизвестном герое».
Сборники стихотворений о природе:
«Времена года». Стихотворения русских поэтов о природе (для младшего школьного возраста).
«Времена года». Стихи и рассказы о природе, загадки.
«Четыре времени года». Приметы, загадки, пословицы, стихотворения.


Красива птица пером, а человек — делами и умом
Для внеклассного чтения
Авторские сборники произведений:
Л. Толстой. Для детей. Рассказы. Басни. Сказки.
И. Крылов. Басни (издания для детей младшего школьного возраста).
В. Драгунский. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью», «Зеленчатые леопарды».
В. Осеева. «Рассказы и сказки», «Сыновья», «Синие листья», «Волшебная иголочка».
Е. Пермяк. «Самое страшное», «Хитрый коврик», «Пичугин мост».


СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК, ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК
Для внеклассного чтения 
Литературные сказки (книга-произведение или авторский сборник):
А. С. Пушкин. «Сказки».
Братья Гримм. «Сказки».
Х.-К. Андерсен. «Сказки».
Ш. Перро. «Сказки».
Р. Киплинг. «Сказки джунглей».
С. Аксаков. «Аленький цветочек».
Д. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки.


Проект Потому.ру — это детская энциклопедия онлайн, которая содержит в себе огромное количество материала по детской тематике, а также тысячи ответов на детские вопросы для школьников и малышей. Ваш почемучка будет счастлив узнать больше об окружающем мире, о растениях и животных, о разных изобретениях и своем организме. Еженедельно сайт Потому.ру пополняется все новой и новой интереснейшей информацией, которая поможет утолить жажду вашего любознательного незнайки. В нашу редакцию постоянно приходят новые вопросы, а наши специалисты-педагоги не устают делиться своими знаниями с читателями сайта.


Сказочная библиотека Хобобо - это крупнейший в русскоязычном Интернете проект, где вы можете найти сказки всех народов мира, посмотреть мультфильмы и диафильмы, послушать аудиосказки, узнать о мифах и легендах древнего мира.
Цель Фонда Международной электронной детской библилтеки состоит в создании электронной детской библиотеки, которая включает лучшие произведения классической и современной детской литературы со всего мира. В конечном счете, Фонд стремится представить каждый язык и культуру, чтобы каждый ребенок мог знать и ценить сокровища детской литературы всего мирового сообщества.
   В виртуальной библиотеке "Пескарь" собраны все лучшие рассказы и сказки для детей русских и зарубежных писателей, а также сказки народов мира. Смешные и трогательные, веселые и поучительные повествования не дадут скучать ребенку, а взрослым помогут на какое-то время возвратиться в удивительную страну детства.

Лукошко сказок

   Сказки, стихи и рассказы помещённые в Лукошке, помогут вам ближе познакомиться с богатыми народными сокровищами и лучшими достижениями детской литературы.

   Итак, добро пожаловать в удивительный мир сказок! Здесь всегда рады любому читателю! Сказочный мир в нетерпении - ведь у него появится еще один почитатель - это вы!

                       Каталог аудиосказок


Все сказки и аудиокниги представлены в формате MP3, их можно послушать прямо со страниц этого сайта, все они оцифрованы с советских детских грампластинок и кассет. К большинству из них имеются сканированные обложки и описание с них.

   Есть развлечения только ради развлечения, а есть развлечения, помогающие в развитии ребенка, обучающие его в игровой форме и прививающие полезные навыки. Именно такие материалы и составляют этот сайт.Думали-гадали, да и придумали это волшебное место. Так появилась Сказочная Страна. В стране этой поселились лучшие сказки народов мира — японские, африканские, корейские, украинские, белорусские, финские, норвежские, русские и 
многие другие с разных стран и континентов.

  Сказки знаменитых народных писателей, а также авторские сказки.

   Читайте и наслаждайтесь!

Комментариев нет:

Отправить комментарий